Library

Boletín mensual de estadística [Recurs electrònic] / Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, 1993-2012 - Mensual - N.13 Junio 1993-Diciembre 2012

Fusió de: Indicadores de Coyuntura (G-0235) i de: Boletín de Estadística (G-0183) A partir del núm. 145 de gener 2004, surt dins de: INEBASE = ISSN 1697-3259, publicació en suport electrònic de periodicitat mensual. A partir de 2013, INEBASE deixa de publicar-se en CD-ROM i s'ha de consultar en línia. A partir de 2008 perd la designació numèrica832 959


Comerç exterior
Administració pública
Balança comercial
Empreses
Sector energètic
Sanitat
Suïcidis
Suspensions de pagaments
Banca privada
Cine
Preus industrials
Comunicacions
Demografia
Consum
Moviment turístic
Crèdit hipotecari
Preus agraris
Cultura
Inversió
Fallides
Divises
Importacions
Estructura laboral
Exportacions
Habitatges
Hotels
Índex de preus de consum
Indicadors econòmics
Servei postal
Transport públic urbà
Sector agrari
Indústria paper, arts gràfiques i edició
Pressupostos familiars
Lletres de canvi
Malalties de declaració obligatòria
Justícia
Sistema bancari
Moviment natural de la població
Mercat de treball
Migracions exteriors
Sector industrial
Sector de la construcció
Salaris
Telèfons
Transport marítim
Població
Població reclusa
Taxa de mortalitat
Preus
Turisme
Vendes a termini
Ramaderia
Seguretat social
Transport
Transport terrestre
Vehicles


Espanya
Món
Espanya Comunitats Autònomes