Library

Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal ... / Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística - Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística, 2008-2019 - Anual - Juny 2007-2019 - Informes estadístics ( Barcelona (Catalunya) Ajuntament) .1888-5314

597 597


Padró d'habitants
Població
Estructura de la població
Immigració exterior


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes
Barcelona Ciutat Barris
Barcelona Ciutat Zones Estadístiques