Library

Característiques dels domicilis de Barcelona segons el Padró Municipal : gener ... / Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró Municipal : juny... Ajuntament de Barcelona - Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística, 2008- - Anual - 2007- - Informes estadístics ( Barcelona (Catalunya) Ajuntament) .

A partir de 2016 canvia el títol A partir de 2016 canvia la data de referència: Gener


Llars
Demografia
Població


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Barris
Barcelona Ciutat Districtes