Library

Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015 / Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria - [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, 2006 - 460 p.


Sector energètic
Política energètica
Energia eòlica
Energia solar
Energia geotèrmica
Energia hidràulica
Tipus d'energia, altres
Estalvi energètic
Recerca i desenvolupament


Catalunya