Library

Sector quotidià en règim d'autoservei [Recurs electrònic] Anuari de la distribució comercial a Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 2008-2011 - Disc òptic (CD-ROM) - Anual - 2008-2011

"Els resultats de la feina feta ja han quedat reflectits en la publicació dels llibres blancs de la concentració empresarial en el sector de la distribució empresarial, corresponents als anys 2002 i 2003, respectivament. Ara es presenta una nova publicació que recull l'actualització i millora qualitativa de la informació, incorporant dades referents a l'any 2006" pàg. 5 Avant-títol: "Anuari de la distribució comercial a Catalunya" Continuada per la versió en línia960


Canals de distribució
Establiments comercials
Consum


Catalunya