Library

Anuario estadístico de Asturias [Recurs electrònic] / SADEI - Oviedo : Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, DL 2008-2010 - Anual - 2006-2010

A la part superior de la portada: Gobierno del Principado de Asturias
Medi ambient
Meteorologia
Espais naturals protegits
Població
Fluxos de població
Moviment migratori
Moviment natural de la població
Mercat de treball
Llars
Seguretat social
Macromagnituds
Indicadors econòmics
Activitat empresarial
Sector agrari
Sector pesquer
Sector industrial
Transport
Comerç
Turisme
Sector financer
Administració pública
Sanitat
Cultura
Justícia
Eleccions
Ensenyament


Astúries
Espanya Comunitats Autònomes