Library

Les TIC a l'ESO : resultats i conclusions de l'estudi SITES 2006 a Catalunya : avaluació de l'educació secundària obligatòria 2006 / direcció de l'estudi Joaquim Prats Cuevas - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2009 - 388 p. - Informes d'avaluació ; 13 .

A la part inferior de la portada: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. International Association for the Evaluation of Educational Achievement


Ensenyament secundari
Innovacions tecnològiques
Internet


Catalunya