Library

Llibre blanc de les dones de Catalunya en el món de la ciència i la tecnologia / Carme Martínez Costa ... [et al.] - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut Català de la Dona, 2003 - 198 p. - Col·lecció Dona i societat. Estudis ; 14 .

8439362420


Dona
Professors
Mercat de treball
Recerca i desenvolupament
Tecnologia
Societat de la informació
Ensenyament


Catalunya