Library

Costa, Àlex

Small area estimation under auxiliary sample information / Àlex Costa, Albert Satorra y Eva Ventura ; collaborating researchers: Maribel Garcia, Xavier López - [Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2005] - 24 p.

Ponència presentada a la "First EASR Conference", celebrada a Barcelona els dies 18-22 de juliol de 2005, dins la sessió: Variance estimation with an emphasis on small area estimation

Aquest document presenta una nova etapa en el projecte de l'Idescat i la UPF d'estimació de petites àrees. En aquest treball s'estudia la possibilitat de fer estimacions de resultats territorials de l'EPA de l'INE, alternatives a possibles increments de mostra, mitjançant l'aplicació d'estimadors de petita àrea amb dades complementàries. L'enquesta complementària utilitzada ha estat el baròmetre del CIS. Es constata que en molts casos l'aplicació d'aquests estimadors, fent ús d'un model d'àrea molt simplificat, resulta una alternativa més econòmica i fiable que l'augment de mostra de l'EPA.
Població activa
Mercat de treball
Estimació estadística
Estadística--Metodologia
Congressos i conferències