Library

Trullén i Thomàs, Joan

Producció de tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutat del coneixement : indicadors econòmics de tecnologies de la informació i comunicació : Barcelona, municipis de Catalunya i comparació internacional / Joan Trullén - Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Gabinet Tècnic de Programació, DL 2003 - 104 p. - Conèixer Barcelona .

8476096801


Societat de la informació
Telecomunicacions
Innovacions tecnològiques
Mercat de treball
Indicadors econòmics
Empreses
Comerç


Barcelona Ciutat
Barcelona Municipis
Catalunya
Món