Library

Chifres de Catalonha ... / Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, DL 2009 - Anual - 2009-

Ed. 10 March 2021

This foldout provides a series of basic data on Catalonia, compared to those on Spain and the European Union, of the following topics: population, health, labour market, living conditions, main aggregates, foreign investment and trade, prices, research and technology, agriculture, livestock and fisheries, trade, industry and energy, transport, tourism, environment and a selection of Sustainable Development Goal indicators for Catalonia.Ed. 10 de març de 2021

Aquest desplegable ofereix una sèrie de dades bàsiques de Catalunya, comparades amb les d'Espanya i la Unió Europea, dels temes següents: població, educació, salut, treball, condicions de vida, macromagnituds, inversió i comerç exterior, preus, recerca i tecnologia, agricultura, ramaderia i pesca, comerç, indústria i energia, transports, turisme, medi ambient i una selecció dels indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible per a Catalunya.Ed. 10 de marzo de 2021

Este folleto ofrece una serie de datos básicos de Cataluña, comparados con los de España y la Unión Europea, de los siguientes temas: población, educación, salud, trabajo, condiciones de vida, macromagnitudes, inversión y comercio exterior, precios, investigación y tecnología, agricultura, ganadería y pesca, comercio, industria y energía, transportes, turismo, medio ambiente y una selección de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible para Cataluña.
També disponible en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, àrab i xinès

2014-8755 (versió impresa) 2014-8593 (versió Internet)


Indicadors econòmics


Catalunya