Library

La Població estrangera de Barcelona : la població de Barcelona nascuda a l'estranger : gener ... Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística - Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística, 2000-2019 - Anual - Juny 2000-Gener 2019 - Informes estadístics ( Barcelona (Catalunya) Ajuntament) .

L'edició de 2000 va sortir el mes de juny. A partir de 2001 surt al gener. Continuada per la versió electrònica597


Migracions exteriors


Barcelona Ciutat