Library

UNECE countries in figures / United Nations Economic Commission for Europe - New York, Geneva : United Nations, 2007- - Biennal - 2007-

Continuació de: Trends in Europe and North America


Demografia
Població
Mercat de treball
Indicadors econòmics
Comerç
Sanitat
Transport
Turisme
Sector energètic
Medi ambient
Participació electoral
Innovacions tecnològiques
Ensenyament


Europa
Amèrica