Library

Fernández, Tatiana

El Rol del sector exterior en la sortida de la crisi en el context de la Unió Monetària : el cas de Catalunya / Tatiana Fernández - 26 p. - Papers de treball (Catalunya. Direcció General de Programació Econòmica). Simulacions macroeconòmiques. Model QUEST-CT .
Economia
Política monetària


Catalunya