Library

Anuari estadístic de Catalunya / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, 1985-2010 - Anual - 1984-2010

Fins 1988 editat per: Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya A la part superior de la portada: Estadístiques de Síntesi Continuada per la versió electrònica en línia

Ed.: July 2010

Publication containing basic annual statistical information on Catalonia produced by the different agents that make up the Statistical system of Catalonia and other external producers that provide information on sectors of public interest.

Since 2010 the Yearbook has been constantly updated on the website in accordance with the availability of the data in three languages (Catalan, Spanish and English).Ed.: Juliol 2010

Publicació que recull la informació estadística bàsica de Catalunya de caràcter anual, produïda pels diferents agents que integren el Sistema estadístic de Catalunya i altres productors externs que elaboren informació sectorial d'interès públic.

A partir del 2010 l'Anuari s'actualitza contínuament al web en funció de la disponibilitat de les dades, en tres idiomes (català, castellà i anglès).Ed.: Julio 2010

Publicación que recoge la información estadística básica de Cataluña de carácter anual, producida por los diferentes agentes que integran el Sistema estadístico de Cataluña y demás productores externos que elaboran información sectorial de interés público.

El Anuario se actualiza continuamente en la web en función de la disponibilidad de los datos, en tres idiomas (catalán, castellano e inglés).

1130-166X

1134 1134 1134


Sanitat
Comunicacions
Consum
Cultura
Eleccions
Sector financer
Estructura de la població
Habitatges
Hisenda pública
Indicadors econòmics
Sector agrari
Justícia
Territori
Transport
Meteorologia
Medi ambient
Població
Mercat de treball
Macromagnituds
Preus
Salaris
Despesa familiar
Pesca marítima
Sector industrial
Sector energètic
Comerç
Turisme
Administració pública
Sector de la construcció
Esport
Joventut
Serveis socials
Seguretat social
Programes d'atenció social
Euro
Ensenyament


Catalunya
Catalunya Províncies
Catalunya Comarques
Corporació Metropolitana de Barcelona
Catalunya Àmbits del Pla Territorial