Library

Estadísticas históricas de España : siglos XIX-XX / Carlos Barciela [et al.] ; coordinación de Albert Carreras - Madrid : Fundación Banco Exterior, 1989 - 632 p.

8486884659


Comerç exterior
Administració pública
Comunicacions
Sector financer
Meteorologia
Índex de preus de consum
Indicadors econòmics
Sector agrari
Sector industrial
Sector de la construcció
Població
Transport
Història


Espanya