Library

Estadístiques definitives de conreus [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 2003- - Anual - 2003-

Descripció del recurs: 22 de novembre de 2010 Conté: Estadístiques definitives: Superfícies i produccions dels conreus agrícoles. Estadístiques provisionals (avanços). Fulls de previsió de collita. Mapes de distribució de la superfície agrícola. Organismes genèticament modificats. Agrocarburants. Espanya: Enquesta sobre superfície i rendiments de cultius. Eurostat: Base de dades Eurostat


Sector agrari
Productes agrícoles
Explotacions agrícoles
Organismes transgènics


Catalunya
Catalunya Províncies
Catalunya Municipis
Espanya