Library

Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona / Ajuntament de Barcelona. Estadística municipal - Barcelona : l'Ajuntament, 1902- - Anual - 1902-

Els anys 1903 i del 1905 al1920, tenen la col·lecció Estadística històrica de Catalunya Fins l'any 1980: Estadística municipal. Resumen del año... Ajuntament de Barcelona De 1981 a 1986: Estadística Municipal. Butlletí. Ajuntament de Barcelona De 1902 a 1917: Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona

288


Comunicacions
Consum
Eleccions
Serveis socials
Pla urbanístic
Esport
Habitatges
Meteorologia
Justícia
Trànsit urbà
Mercat de treball
Seguretat ciutadana
Població
Territori
Causes de mort
Morbiditat
Malalties de declaració obligatòria
Ensenyament


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Barris