Library

Amarelo i Lòpez, Cristina

La Pèrdua de competitivitat en preus de les economies catalana i espanyola en el marc europeu / Cristina Amarelo, Jonathan Jorba - 27 p. - Papers de treball (Catalunya. Direcció General de Programació Econòmica). Competitivitat .
Salaris
Política monetària
Preus


Catalunya
Espanya