Library

Informe sobre el temps de lleure quan els escolars de Barcelona dediquen a estar davant de pantalles : enquesta FRESC 2008 / Agència de Salut Pública de Barcelona - Barcelona : Agència de Salut Pública de Barcelona, 2010 - Documents (Agència de Salut Pública de Barcelona) .

També disponible en versió electrònica


Joventut
Ensenyament secundari
Televisió
Internet
Ordinador
Esbarjo


Barcelona Ciutat