Library

Evolution démographique récente en Europe ... / Conseil de l'Europe - Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, [1978?]-2005 - Anual - [1978?]-2005

Títols variants: Evolution démographique récente dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et en Yougoslavie ; Recent demographic developments in Europe and North America Descripció basada en: 2001

A partir de l'any 2001 va acompanyat d'un CD-ROM951


Demografia
Creixement demogràfic
Moviment migratori
Esperança de vida
Mortalitat infantil
Índex sintètic de fecunditat
Taxa de nupcialitat
Divorcis
Moviment natural de la població
Piràmide d'edats
Fluxos de població


Europa
Estats Units
Comunitat Econòmica Europea
Unió Europea