Library

ACM : la força municipal de Catalunya / Associació Catalana de Municipis i Comarques - Barcelona : l'Associació, 1982- - Bimestral, 2006- - Mensual - 1982, n.1-

Títols anteriors: ACM dossier (1982-1991) ; Municipis i comarques (1991-2005)

292


Corporacions locals


Catalunya Municipis