Library

Atur registrat i contractació : avanç de dades del mes ... / Generalitat de Catalunya. Departament de Treball - Barcelona : el Departament de Treball, 1998-2004 - Mensual - 1998, gener-2004, gener

Enviat per correu electrònic des del Departament de Treball A partir del mes de febrer de 2004 escindida en: Atur registrat. Anàlisi de les dades del mes de ... i en: Contractació laboral. Anàlisi de les dades del mes de ... El subtítol varia: anàlisi de les dades del mes ...

781


Atur registrat
Contractació laboral


Catalunya
Catalunya Comarques