Library

Serveis penitenciaris [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2005- - Semestral - núm. 1 (març, 2005)-

Descripció del recurs: 19 desembre 2006 Títols variants: Estadística bàsica: execució penal: serveis penitenciaris, mesures penal alternatives, justícia juvenil (fins al núm. 12) ; Estadística bàsica: execució penal: serveis penitenciaris, mesures penals alternatives, justícia juvenil (núm. 13) A partir del núm. 14 s'escindeix en: Serveis penitenciaris, Mesures penals alternatives i Justícia juvenil

Inclou: Descriptors estadístics de serveis penitenciaris i rehabilitació


Administració de justícia
Centres penitenciaris
Justícia infantil i juvenil
Reinserció social
Població reclusa


Catalunya
Espanya
Unió Europea