Library

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya actualització a ... / [Recurs electrònic] : CEEISCAT - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Institut Català d'Oncologia, CEEISCAT [2004]- - Semestral, amb acumulat anual, 2004- - Trimestral, 2003 - [4t trim. (2003)]-

Descripció del recurs: 8 de juny del 2012 Es publica el segon semestre de cada any. Alguns anys es fan actualitzacions trimestrals i/o semestrals

1331


Sida


Catalunya
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis
Catalunya Àrees Bàsiques de Salut