Library

La Salut com a sector econòmic de Catalunya anàlisi de la despesa en salut i les seves interrelacions amb la resta de sectors productius de Catalunya / [Recurs electrònic] : Miquel Argenter i Giralt ... [et al.] - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Servei Català de la Salut, 2010 - 1 recurs electrònic (134 p.) - Fulls econòmics .

Descripció del recurs: 5 de juliol del 2012 Document inclòs dins de la pàgina monogràfica: Despesa sanitària a Catalunya


Disponible en català i castellà


Sanitat
Despesa pública
Serveis sanitaris
Hisenda pública


Catalunya