Library

Informe anual / Ajuntament de Barcelona - Barcelona : l'Ajuntament, 1995-2011 - Anual - 1994-2010

A partir de 2011 disponible a través de la seva pàgina web

593


Corporacions locals
Despesa pública
Inversió pública
Pressupost del sector públic


Barcelona Ciutat