Library

Economies d'aglomeració i regions urbanes a Europa : la regió urbana de Barcelona, un cas d'estudi - Barcelona : Diputació de Barcelona DL 2012 - 186 p. - Col·lecció Estudis. Sèrie Territori; 12 .


Economia regional
Corporacions locals


Barcelona Ciutat
Barcelona Província
Catalunya