Library

Butlletí de població estrangera i mercat de treball [Recurs electrònic] / Observatori d'Empresa i Ocupació - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació , 2011- - Trimestral - 1r trim. 2011-

Descripció del recurs: 14 de juny de 2013 Inclosa dins de la pàgina "Població estrangera i mercat de treball" de la pàgina web de l'Observatori d'Empresa i Ocupació.

201306


Mercat de treball
Immigració exterior


Catalunya