Library

Creus Vidal, Luis 1904-1990

Visió econòmica de Catalunya : riquesa antiga i actual, i possibilitats econòmiques de Catalunya, inventari i noves estadístiques, aportació de plans de conjunt en economia catalana / Lluís Creus Vidal - [Barcelona] : Llibreria Catalònia, 1934 - 2 v.

201311


Història econòmica
Sector agrari
Sector energètic
Sector industrial
Comerç
Ports marítims
Transport
Obres públiques
Turisme
Conques hidrogràfiques


Catalunya