Library

Ciutat del coneixement - Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat, [2001] - 95 p. - Els Monogràfics de Barcelona, metròpolis mediterrània 1 .

Conté: Una ciutat amb idees / Joan Clos ; Coneixement i convivència, els nous límits de Barcelona / Vladimir de Semir ; El projecte Barcelona, ciutat del Coneixement des de l'economia / Joan Trullén ; Les tecnologies de la informació i la comunicació: situació actual i perspectives / Teresa Serra ; Recerca i desenvolupament a Barcelona / Jordi Camí; La Renovació del Poblenou: una aproximació urbanística al districte d'activitats 22@bcn / Ramón García-Bragado Acín ; Barcelona, ciutat del coneixement:alguns indicadors / M. Antònia Monés ; La informació: una estratègia urbana per competir / Salvador Rueda ; Activitat econòmica i ocupació a la Barcelona del coneixement / Maravillas Rojo ; Cultura i ciutat de continguts / Ferran Mascarell ; Educació i formació en la societat del coneixement / Marina Subirats

201402


Investigació
Recerca i desenvolupament


Barcelona Ciutat
Poble Nou