Library

La Metròpoli de Barcelona cap a l'economia del coneixement : diagnosi econòmica i territorial de Barcelona 2001 / [Joan Trullén] - Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Gabinet Tècnic de Programació, DL 2001 - 110 p. - Conèixer Barcelona .

A la part superior de la portada: Indicadors econòmics i territorials de Barcelona. Municipis, Regió Metropolitana i Província847609969X

201403


Indicadors econòmics
Societat de la informació
Política territorial
Indicadors socials
Innovacions tecnològiques


Barcelona Ciutat
Barcelona Província
Regió Metropolitana de Barcelona