Library

Canals i Cabiró, Josep M.

Anàlisi quantitativa de l'evolució demogràfica de la ciutat de Barcelona entre 1970 i 1980 / Josep M. Canals i Cabiró, José Novoa Mazaira - p. 46-[64]

201403


Població
Creixement demogràfic


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes
Barcelona Ciutat Barris