Library

Annual abstract of statistics / Central Statistical Office - London : HMSO, 1947- - Anual - Núm 84 (1935/1946)-

Cada any ofereix les dades dels onze anys anteriors Continuació de: Statistical abstract for the United Kingdom

Continua la numeració del títol anterior

0072-5730

951


Comerç exterior
Assegurances
Sector energètic
Sanitat
Banca privada
Branques d'activitat industrial
Defensa
Serveis socials
Estructura de la població
Sector agrari
Justícia
Moviment natural de la població
Mercat de treball
Preus
Transport
Ensenyament


Regne Unit