Library

Taula de vida [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, [2010]- - Anual - 1981/1985-

Descripció del recurs: 22 de maig del 2014 A partir de 2020 es crea una fitxa temàtica específica per la " Taxa de mortalitat estandarditzada per edat"

201405


Esperança de vida
Defuncions
Taxa de mortalitat


Catalunya
Catalunya Províncies