Library

Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) [Recurs electrònic] : Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat , 2013- - Actualització contínua - 2012-

Descripció del recurs: 4 de juliol del 2014

Conté: Visor del mapa Urbanístic de Catalunya. Característiques tècniques. Mapes, dades i indicadors. Novetats. Estàndard. Serveis web i dades obertes.

201407


Ús del sòl
Pla urbanístic


Catalunya
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis