Library

Sèries estadístiques [Recurs electrònic] / Estadística de l'educació: sèries anuals ... Estadística de l'ensenyament: sèries anuals Departament d'Ensenyament - Barcelona : Generalitat de Catalunya.Departament d'Ensenyament, 1992- - Anual - 1977/1986-

Descripció del recurs: 14 de juliol del 2014

Conté: Règim general. Règim especial. Formació de persones adultes

201407


Alumnes
Professors
Ensenyament


Catalunya
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis