Library

Qualificacions del sòl dels municipis catalans [Recurs electrònic] / Institut d'Estudis Territorials - Barcelona : Institut d'Estudis Territorials, Generalitat de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra 2009-2012 - Biennal - 2009-2011 - Dades bàsiques (Institut d'Estudis Territorials) .

Descripció del recurs: 15 de juliol del 2014 L'Observatori Permanent de l'Activitat Urbanística a Catalunya (OPAUC) explota i analitza les dades del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) constantment actualitzat per la Direcció General d'Urbanisme amb la intenció d'oferir aquella informació que, tot i derivar-se del MUC, no és directament consultable, ja sigui per tractar-se de formats no accessibles o, sobretot, per tractar-se d'anàlisis més complexes que requereixen de determinats coneixements especialitzats i/o del creuament amb altres variables. L'OPAUC elabora dos tipus de productes: la sèrie Dades Bàsiques i la sèrie Anàlisis Temàtiques. La sèrie Dades Bàsiques proporciona els resultats que provenen directament de la superficialització de les dades del MUC, tant pel que fa a les classificacions com a les qualificacions del sòl dels municipis determinades en el seu planejament vigent. A partir del 2012, les dades corresponents a aquesta actuació estadística es difonen principalment en l'apartat "Urbanisme" del capítol "Ordenació del territori i urbanisme" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat i en el web del Departament al "Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)".

201407


Ús del sòl
Pla urbanístic
Política territorial


Catalunya Comarques
Catalunya
Catalunya Municipis