Library

Sistema d'indicadors lingüístics [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura - Barcelona : Generalitat de Catalunya.Departament de Cultura, 2011- - Actualització contínua - 2010-

Descripció del recurs: 18 de juliol del 2014 Inclosa dins de l'apartat "Dades estadístiques oficials" de la pàgina "Llengua catalana" del Departament de Cultura.

El Sistema d’indicadors lingüístics és una estadística oficial recollida en el Pla estadístic de Catalunya. Es tracta d’un recull de dades lingüístiques relatives a set àmbits: la població, l’administració pública, el sistema educatiu, els mitjans de comunicació i indústries culturals, el món socioeconòmic, el món associatiu i les institucions sanitàries. L’objectiu d’aquest recull és disposar de dades sobre el coneixement i l’ús de la llengua catalana en el moment actual i la seva evolució amb el pas del temps, i per tant fer-ne un seguiment.
201407


Català
Sociolingüística
Coneixement de la llengua autòctona
Població
Administració pública
Cultura
Mitjans de comunicació
Establiments sanitaris
Vida associativa
Socioeconomia
Ensenyament


Catalunya
Catalunya Àmbits del Pla Territorial