Library

Indicadors anuals [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, [1995?]- - Actualització contínua

Descripció del recurs: 29 de juliol del 2014 A partir del mes de maig del 2017 els "Indicadors d'estructura econòmica" passen a denominar-se "Indicadors anuals". Els títols dels apartats temàtics també varien i se'n reestructura el contingut.

201407


Indicadors econòmics
Població
Llars
Moviment natural de la població
Mobilitat obligada
Cultura
Sector industrial
Coneixement de la llengua autòctona
Ensenyament
Justícia
Seguretat ciutadana
Indicadors de salut
Mercat de treball
Sector de la construcció
Sector terciari
Consum
Comerç
Inversió
Preus
Salaris
Turisme
Indicadors del sector exterior
Recerca i desenvolupament
Empreses
Qualitat de vida
Habitatges
Prestacions de la seguretat social
Serveis socials
Sector agrari
Transport
Sector energètic
Medi ambient
Territori


Catalunya
Espanya