Library

El Municipi en xifres [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, [2011]- - Actualització contínua

Descripció del recurs: 29 de juliol del 2014

Aquest servei permet consultar les estadístiques bàsiques de cadascun dels 947 municipis i 41 comarques de Catalunya. Per a cada municipi es proporciona la darrera dada disponible, així com la mateixa xifra per a la seva comarca i per a Catalunya. Els indicadors seleccionats s'han agrupat en 8 apartats temàtics: Població, Habitatges i llars, Macromagnituds i impostos, Sectors econòmics, Treball, Cultura i esports, Eleccions, Medi ambient. Les estadístiques municipals provenen, bàsicament, de dos tipus de fonts: els censos i els registres administratius. El municipi en xifres és una selecció de les dades municipals disponibles al Banc d'estadístiques de municipis i comarques.


201407


Població
Indicadors econòmics
Macromagnituds
Cultura
Esport
Habitatges
Llars
Sistema tributari
Sectors econòmics
Mercat de treball
Eleccions
Medi ambient


Catalunya
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis