Library

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda a Catalunya [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2005-2018 - Anual - 1991-2017

Descripció del recurs: 30 de juliol del 2014 Escindida en: Estadística de pensions contributives, Estadística de pensions no contributives, Estadística de prestacions per atur, Estadística de rendes d'inserció social

Conté: Estadística de pensions contributives, Estadística de pensions no contributives, Estadística de prestacions per atur, Estadística de rendes d'inserció social

Les pensions de la Seguretat Social, així com la resta de prestacions econòmiques periòdiques de sosteniment de la renda, conformen l'eix central del sistema de protecció social català, ja que absorbeixen al voltant del 60% dels recursos. Aquestes prestacions garanteixen el manteniment d'un cert nivell de renda per a aquells col·lectius que, pel motiu que sigui, veuen disminuïdes o anul·lades les seves fonts d'ingressos. Aquesta estadística ofereix informació detallada sobre cada una de les prestacions econòmiques més rellevants. En cada cas es proporciona informació sobre l'evolució del nombre de prestacions, l'import anual i la prestació mitjana. S'hi afegeix la comparació amb la corresponent magnitud del conjunt d'Espanya.201407


Prestacions de la seguretat social
Prestacions per desocupació
Prestacions de serveis socials
Pensions de viduïtat


Catalunya
Espanya