Library

Cens de població i habitatges [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, [2012?]- - Decennal - 1975-

Descripció del recurs: 4 d'agost del 2014

El Cens de població i habitatges és l'operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident en el territori d'un país i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població i de les llars i famílies.Territorialment, ofereix la informació a escala municipal (incloent-hi seccions censals i districtes), comarcal, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. El Cens de població i habitatges és una operació estadística d'àmbit estatal duta a terme per l'INE. D'ençà del 1991, l'Idescat hi col·labora en diferents aspectes dels treballs censals. El Cens del 2011 s'ha realitzat per primera vegada per mandat europeu.

201408


Cens de població
Cens d'habitatges
Metodologia


Catalunya
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Províncies
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis
Catalunya Seccions Censals
Catalunya Districtes