Library

Cens d'edificis [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, [2012?]- - Decennal - 1980-

Descripció del recurs: 4 d'agost del 2014

El Cens d'edificis és el conjunt d'operacions de recollida, elaboració, valoració i anàlisi de les dades dels edificis existents d'un país amb referència a un moment o període determinat. Es realitza amb periodicitat decennal i permet determinar el nombre, distribució geogràfica i característiques dels edificis existents en la data de referència.

A Espanya, el Cens d'edificis és una operació d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).201408


Cens d'edificis
Metodologia


Catalunya
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Províncies
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis