Library

Padró d'habitants residents a l'estranger [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2014- - Anual - 2009-

Descripció del recurs: 4 d'agost del 2014

El Padró d'habitants residents a l'estranger és un registre administratiu on consten les persones de nacionalitat espanyola (tant si és la seva única nacionalitat com si no) que viuen habitualment a l'estranger i el seu últim municipi d'inscripció és a Catalunya. Territorialment, ofereix la informació a escala municipal, comarcal, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Les dades provenen de la informació que les oficines o seccions consulars envien a l'INE, a través del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. L'Idescat du a terme una explotació estadística del fitxer relatiu a Catalunya amb informació per sexe, edat, lloc de naixement, lloc d'inscripció i continent o país de residència, referida a 1 de gener de cada any. També difon informació de les noves inscripcions (que són les altes produïdes durant l'any anterior al de referència).

201408


Padró d'habitants
Emigració exterior


Catalunya
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Comarques
Catalunya Províncies
Catalunya Municipis