Library

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2015- - Anual - Curs 2011/2012-

Descripció del recurs: 4 d'agost del 2014

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris ofereix informació dels alumnes que es desplacen entre el lloc de residència i el lloc d'estudi a partir de les dades de matrícula de Catalunya, que fan referència tant als alumnes que hi resideixen com als que no. Les dades es difonen segons el lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe, el tram d'edat i el nivell d'estudis.

L'aprofitament dels registres administratius de la matrícula dels estudiants permet a l'Idescat elaborar aquesta estadística amb periodicitat anual, des del curs 2011/2012. La desagregació territorial és per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de les dades de matrícula recollides pel Departament d'Educació.201702


Mobilitat obligada per estudis
Ensenyament primari
Ensenyament secundari


Catalunya
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Comarques
Catalunya Províncies
Catalunya Municipis