Library

Codis territorials i d'entitats / [Recurs electrònic] Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, [2006?]- - Actualització contínua

Descripció del recurs: 6 d'agost del 2014

Inclou: Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya

Els codis territorials són instruments que permeten identificar, de forma senzilla i inequívoca, territoris definits i delimitats. Per exemple, els municipis de Catalunya o els països del món. Les nomenclatures territorials (geonomenclatures) són llistes de codis territorials ordenades segons un criteri concret (alfabètic, de posicionament geogràfic, etc.) i estructurades en diferents nivells territorials relacionats jeràrquicament. Un exemple de nomenclatura territorial és la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), una llista de regions europees estructurada en diferents nivells territorials (d'Administració local, d'agrupació d'administracions locals, de descentralització de l'organització estatal, regionals, estatals). La finalitat d'aquests instruments d'homogeneïtzació estadística és la referenciació territorial de la informació, garantint-ne la comparabilitat espacial i temporal. En el cas de Catalunya, els instruments d'homogeneïtzació contribueixen en l'avanç cap a la normalització toponímica del català. Catalunya ha generat un sistema harmonitzat de codificació de les entitats locals, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local, oficialitzat mitjançant una ordre de codificació i adaptat a les necessitats de l'activitat estadística i a la informació sobre els ens locals. Aquest sistema harmonitzat de codificació és gestionat i difós pel Sistema d'Informació d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques.201408


Codis, nomenclatures i classificacions
Toponimia
Corporacions locals
Mapes
Nomenclàtors


Catalunya
Catalunya Municipis
Catalunya Comarques
Catalunya Províncies
Espanya
Unió Europea
Món