Library

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2013- - Trimestral - Març 2012-

Descripció del recurs: 4 de novembre de 2019 Fins 2018 es publicaven al mateix apartat: Afiliacions segons residència padronal de l'afiliat i Afiliacions segons ubicació del compte de cotització. A partir de 2019 "Afiliacions segons ubicació del compte de cotització" passa a publicar-se separadament.

L'estadística Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat ofereix informació sobre el nombre d'afiliats i afiliacions per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen per aquestes variables demogràfiques i tipus de relació laboral, règim de cotització i sector d'activitat. També es difonen les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons tipus de contracte i tipus de jornada creuades per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat, així com el grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

L'Idescat realitza trimestralment l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es publiquen dades d'afiliats (cada persona es compta una sola vegada amb independència del seu nombre d'afiliacions en alta) i d'afiliacions (una mateixa persona es compta tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents).

201408


Afiliats a la seguretat social
Padró d'habitants


Catalunya
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis