Library

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2013- - Mensual Maig 2020- - Trimestral Març 2012-març 2020 - Març 2012-

Descripció del recurs: 4 de novembre de 2019 Fins 2018 es publicaven al mateix apartat: Afiliacions segons residència padronal de l'afiliat i Afiliacions segons ubicació del compte de cotització. A partir de 2019 "Afiliacions segons ubicació del compte de cotització" passa a publicar-se separadament. A partir de maig de 2020, la periodicitat passa a ser mensual.

201408


Afiliats a la seguretat social
Padró d'habitants


Catalunya
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis