Library

Crisi econòmica, creixement de les desigualtats i transformacions socials : informe general : Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 - Bellaterra : IERMB ; [Barcelona] : Àrea Metropolitana : Diputació : Institut d'Estadística de Catalunya, 2014 - 290 p.

201412


Llars
Mercat de treball
Indicadors de salut
Població protegida
Ingrés familiar
Consum
Habitatges
Hàbits culturals
Esbarjo
Vida associativa
Equipaments col·lectius
Mobilitat
Indicadors socials
Ensenyament


Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona Ciutat
Espanya
Barcelona Província
Unió Europea