Library

Terrassa en xifres ... / Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa - Terrassa : COCI de Terrassa, 1976-1998 - Anual - 1976-1997

674


Comerç
Sector energètic
Comunicacions
Sector financer
Serveis d'assistència social
Exportacions
Mercat de treball
Sector industrial
Població
Seguretat social
Transport
Ensenyament


Terrassa